Stappenplan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan zoals hieronder beschreven.

Mariska van Beek – Stress & Burn-out begeleiding is op de hoogte van deze verplichting en handelt hiernaar, wanneer een situatie zich voordoet.